Sveučilište u Dubrovniku

credo-eng
Sveučilište u Dubrovniku je javno sveučilište osnovano 2003. i smješteno u Dubrovniku, Hrvatska. Sastoji se od sedam odjela s 257 zaposlenika od kojih je 90 doktora znanosti. Njegov Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju (EPE) osnovan je 1970. godine kao Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik. Vizija i misija Sveučilišta je postati međunarodno priznata institucija koja aktivno doprinosi lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj zajednici kroz obrazovanje i znanstveni rad usklađen s najvišim standardima izvrsnosti. Danas je EPE uključen u nekoliko projekata i obrazovnih aktivnosti usmjerenih na razumijevanje digitalne transformacije i kako ona mijenja način na koji ljudi žive i rade, kao i na izgradnju vještina zapošljivosti među studentima.

U sklopu EPE-a djeluje i Centar za istraživanje digitalne transformacije CREDO. CREDO će svojim vještinama i znanjem aktivno doprinijeti aktivnostima projekta. CREDO je uključen u aktivnosti izgradnje vještina u području digitalnog poduzetništva kroz Erasmus+ projekte strateškog partnerstva Inspiring digital entrepreneurship – IDEA, E+SLEM Entrepreneural Self-Leadership Education through Virtual Training i ESSENCE. Također ima iskustvo u izgradnji suradnje između sveučilišta i gospodarstva kroz CBHE aktivnosti u ulozi koordinatora i partnera. CREDO je koordinator Erasmus+ CBHE projekta ELEGANT koji razvija industrijske obrazovne prakse ICT sveučilišta u Jordanu i Libanonu s ciljem jačanja studentskih transverzalnih vještina.

Eksperti CREDO-a uključeni su u projekt E4 financiran od strane Europskog socijalnog fonda koji ima za cilj poboljšati kvalitetu, relevantnost i učinkovitost visokog obrazovanja kroz razvoj i korištenje suvremenih nastavnih metoda te projekt Opera II usmjeren na jačanje suradnje znanosti i gospodarstva u procjeni potreba tržišta rada i razvoj ljudskih resursa u Hrvatskoj. Tijekom godina, sadašnji članovi CREDO-a bili su uključeni u kreiranje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja s ciljem povećanja vještina zapošljivosti diplomiranih i nezaposlenih osoba. Njegovi istraživači objavili su svoja istraživanja o temama relevantnim za temu projekta u vodećim svjetskim znanstvenim časopisima iz područja ekonomije kao što su European Economic Review, Journal of Business Research, Small Business Economics, Journal of Technology Transfer, Research Policy, Technovation i Regional Studies.

Budući da se nalazi u Hrvatskoj, ima bogato iskustvo u modernizaciji nastavnih planova i programa i prilagodbi svojih programa kako bi bolje služili potrebama tržišta rada u turbulentnom tranzicijskom okruženju.