Udruga Smartwork

Osnovana 2007. godine, udruga Smartwork (NGO) zalaže se za pametne i suvremene prakse rada. Misija udruge Smartwork je promicanje pametnog rada, uključujući rad na daljinu u Estoniji kako bi se ljudima omogućilo da rade u obliku i na mjestu koje im odgovara. Kroz različite aktivnosti pridonosi poboljšanju fleksibilnosti i prilagodljivosti estonskog tržišta rada kako bi se bolje suočio sa zahtjevima koji dolaze iz vanjskog okruženja (npr. globalizacija, razvoj tehnologija i ICT-a, promjene u očekivanjima zaposlenika, povećana konkurencija za talente itd.).

U Smartworku cijenimo:

  • Pametne radne prakse općenito, gdje je naglasak na ishodu rada, a ne na vremenu i mjestu gdje je posao obavljen;
  • Autonomiju zaposlenika (uključujući fleksibilnost u odabiru kako, kada i gdje će se posao obavljati)
  • Upravljačke prakse temeljene na ulozi, vrijednosti i kompetencijama;
  • Maksimiziranje potencijala i koristi od razvoja ICT-a;
  • Naše glavne aktivnosti uključuju:
  • Prikupljanje najboljih praksi iz različitih organizacija diljem svijeta i njihovo dijeljenje s našim lokalnim organizacijama;
  • Provođenje istraživanja u suradnji sa sveučilištima kako bi se mapiralo trenutno stanje u estonskim organizacijama u pogledu korištenja pametnih radnih praksi; te trenutne i buduće potrebe u pogledu kompetencija zaposlenika;
  • Razvoj kompetencija sadašnjih i budućih menadžera i zaposlenika;
  • Vođenje i sudjelovanje u različitim međunarodnim i lokalnim projektima koje financira EU, lokalne vlasti i/ili privatne organizacije.