Smartwork Association

Vuonna 2007 perustettu Smartwork Association (NGO) edustaa älykkäitä ja nykyaikaisia työmenetelmiä. Smartworkin tehtävänä on edistää älykästä työtä, mukaan lukien etätyö Virossa, jotta ihmiset voivat työskennellä heille sopivassa muodossa ja paikassa. Eri toimintojen avulla edistämme Viron työmarkkinoiden joustavuutta ja sopeutumiskykyä vastaamaan paremmin ulkoisen ympäristön vaatimuksiin (esim. globalisaatio, teknologian ja tieto- ja viestintätekniikan kehitys, työntekijöiden odotusten muutokset, lisääntynyt kilpailu lahjakkuuksista jne.).

Smartworkilla arvostamme:

  •  Älykkäitä työmenetelmiä, joissa painotetaan työn lopputulosta, ei aikaa ja paikkaa työn suorittamiselle
  •  Työntekijöiden itsenäisyyttä (mukaan lukien joustavuus valita, miten, milloin ja missä työ suoritetaan)
  • Nykyaikaisia johtamiskäytäntöjä
  • Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen mahdollisuuksien ja hyötyjen maksimointia

Päätoimialaamme ovat:

  • Parhaiden käytäntöjen kerääminen eri organisaatioilta ympäri maailmaa ja niiden jakaminen paikallisten organisaatioiden kanssa.
  • Tutkimuksen tekeminen yhteistyössä yliopistojen kanssa virolaisten organisaatioiden nykytilan kartoittamiseksi älykkäiden työtapojen käyttämisen suhteen. Työntekijöiden nykyiset ja tulevat tarpeet heidän osaamisessaan.
  • Nykyisten ja tulevien johtajien ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen.
  • Osallistuminen EU:n, paikallishallinnon ja / tai yksityisten organisaatioiden rahoittamiin kansainvälisiin ja paikallisiin hankkeisiin.