Konsortio

Konsortio koostuu 7 partnerista 5 eri maasta (HR, FI, EE, BE, SUI), jotka kaikki ovat kokeneita projektiosaajia. Tämän kansainvälisen ja poikkitieteellisen hankkeen etu on se, että voimme käyttää kunkin maan parhaita käytäntöjä, jakaa ja kehittää niitä edelleen.

Tavoitteenamme on tukea kahta kohdealuetta luomalla innovatiivisia lähestymistapoja yhteistyövalmiuksien tukemiseen, verkostoitumismahdollisuuksia sekä innovaatioiden ja strategisten taitojen kehittämistä. Ensimmäinen tavoitteemme on pyrkiä kehittämään opiskelijoiden innovaatio- ja yrittäjyysvalmiuksia ja toinen pyrkiä tukemaan näiden valmiuksien laajentamista pk-yrityskenttään, joka tarvitsee lisää innovatiivisia yrittäjiä. Konsortion tavoitteena on kehittää innovatiivisia virtuaalitiimejä niin, että syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yksilötasolla kehittyy osaamista, joka mukautuu ja joustaa tarpeen mukaan ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Tavoitteemme ei ole kouluttaa ihmisiä nopeasti vanhentuviin nykyisiin rooleihin, vaan kehittää yrittäjämäistä asennetta ja ymmärrystä siitä, että yksilön ja organisaation valmiuksien jatkuvaa kehittämistä tarvitaan. Uskomme, että yksilön kykyjen kehittäminen virtuaalisiin kansainvälisiin tiimeihin osallistumiseksi on oikea lähestymistapa kestävään taloudelliseen kehitykseen.