Yhteistyöalusta

Alusta suunnitellaan avoimeksi digitaaliseksi virtuaalisten taitojen oppimiskeskukseksi. Sitä voivat hyödyntää kaikki, joita kiinnostaa digitaalisten virtuaalityötaitojen kehittäminen ja sieltä löytyy tietoa monipuolisesti. Alustan on tarkoitus toimia tiedon ekosysteeminä, jossa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään.

Vuorovaikutuksen tarkoituksena on edistää osaamista virtuaalisesta yhteistyöstä monikulttuurisissa tiimeissä. Tarkoituksena on myös, että alusalle päivittyy koko ajan uusia ja ajanmukaisia materiaaleja ja työkaluja oppimisen tueksi. Tosielämän haasteita ratkaistaan yhteistyössä eri tasojen toimijoiden kanssa. Näin se kehittää myös yhteistyötaitoja. Luennoitsijat ja yritykset toimivat valmentajina ja opiskelijat voivat harjoitella ja osoittaa osaamisensa toimia virtuaalisessa yhteistyössä.