Tavoitteet

Olemassa olevissa koulutuksissa koulutetaan jonkin verran taitoja, joita VIBESin on tarkoitus edistää. Tällä hetkellä ei kuitenkaan näytä olevan sellaista opetussisältöä, joka olisi tarkoitettu erityisesti virtuaalisissa monikulttuurisissa tiimeissä tarvittavien taitojen rakentamiseen.

VIBES korjaa tämän puutteen kehittämällä vapaasti käytettävissä olevaa koulutusmateriaalia, joka antaa kohderyhmällemme, opiskelijoille ja lukiolaisille, virtuaaliryhmissä työskentelemiseen tarvittavat taidot.

VIBES sisältää useita eri osia: virtuaaliympäristö, monikulttuuriset ryhmät, tiimityö, akateemisen maailman ja yritysten mentorointi ja vapaasti käytettävissä oleva sisältö.

VIBES tuottaa käytännönläheistä ja helposti sovellettavaa sisältöä opetukseen. Nämä taidot ovat välttämättömiä opiskelijoille digiaikana työllistymiseen.

 

VIBES:

  • Kartoittaa tarvittavat taidot virtuaaliryhmissä työskentelyyn. Kartoituksessa hyödynnetään partnereiden yritysyhteyksiä.
  • Tarjoaa maakohtaisen ja EU:n laajuisen yhteenvedon virtuaalisten tiimitaitojen nykytilasta korkeakouluissa ja lukioissa.
  • Kehittää verkossa toimivaa monikielistä opetussisältöä, jonka tarkoituksena on antaa kohderyhmälle valmiudet työskennellä virtuaalitiimeissä.
  • Suunnittelee ja luo virtuaalisen avoimen yhteistyötilan (OER), joka koostuu kahdesta osasta. Toinen on suunnattu ohjaajille ja opettajille ja toinen koostuu opetussisällöstä.
  • Kehittää ohjeet luodun sisällön soveltamiseksi erilaisiin tilanteisiin
  • Suorittaa tuotetun materiaalin testauksen ja validoinnin virtuaalisten monikulttuuristen ryhmien otokselle yrityselämässä.