Yritystutkimus

Tietoisuus virtuaalisen tiimityön vaatimista valmiuksista on vasta vähäistä.

Tähänastisen tutkimuksen ongelmana on se, että ei ole tutkittu millaisia virtuaalisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa.

Tarvitaan siis ajantasaista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa nopeasti muuttuvasta digitaalisesta toimintaympäristöstä.

”DigiComp” tarjoaa tietoa tarvittavista digitaalisista yhteistyötaidoista, mutta tarvitaan vielä kattavampaa ja syvällisempää tietämystä, erityisesti virtuaalisen tiimityöskentelyn osaamisen suhteen osana digitaalista liiketoimintaympäristöä. VIBES kehittää virtuaalisen tiimityöskentelykehyksen ja metodologian. Tarvittavien tiimityötaitojen tunnistamiseksi tehdään tutkimus yritysten parissa. Sen avulla ymmärretään paremmin, millaisia valmiuksia tarvitaan nykypäivän liiketoimintaympäristössä.

Tutkimuksen tulokset mahdollistavat uudenlaisen opetussisällön luomisen. Samoin niiden perusteella voidaan kehittää menetelmiä parantaa virtuaalisia tiimityötaitoja tulevaisuuden kansainvälisen työvoiman keskuudessa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Oppilaitokset ja muut sidosryhmät voivat hyödyntää tuloksia sekä hankkeen aikana että sen jälkeen.