VIBES ispitivanje mnijenja poslovnog sektora

Trenutno je znanje o sposobnostima virtualnog timskog rada još uvijek u ranoj fazi razvoja. Problem s postojećim resursima znanja je taj što su uglavnom koristili kvantitativni pristup odozgo prema dolje u generiranju znanja koji ograničava ono što možemo znati o fenomenima vještina virtualnog timskog rada potrebnih u budućnosti. Postoji potreba za aktualnim informacijama koje gledaju u budućnost jer se digitalne tehnologije, kao i način na koji se one implementiraju u organizacijske procese s ciljem izgradnje novih poslovnih prilika, brzo mijenjaju.

Iako europski okvir “DigiComp” pruža opće razumijevanje potrebnih vještina digitalne suradnje, potrebno je sveobuhvatnije i dublje znanje, posebno u pogledu mogućnosti virtualnog timskog rada kao dijela digitalnih poslovnih okruženja. VIBES će razviti virtualni okvir za mogućnosti timskog rada (trenutačno ne postoji); i metodologiju. Provest će se kvalitativno istraživanje za identifikaciju virtualnih vještina timskog rada koje će omogućiti dublje razumijevanje o tome koje su sposobnosti potrebne i štoviše, kako se one manifestiraju u današnjem poslovnom okruženju.

Rezultati ankete omogućit će konzorciju kreiranje inovativnog obrazovnog sadržaja i metodologije za razvoj vještina za rad u virtualnom timu za našu buduću radnu snagu kako bi se poboljšao razvoj novih prekograničnih poslovnih prilika. Ti rezultati imaju potencijal iskoristivosti tijekom i nakon projekta od strane dionika i obrazovnih institucija kao temelja za razvoj iskustava učenja.