Motivacija

Sposobnost rada u virtualnim timovima postala je jedna od osnovnih vještina zapošljavanja. Izazovi rada u virtualnim timovima višestruki su. Takvi se timovi nose s nedostatkom konvencionalnih mehanizama za izgradnju povjerenja, prepreke u komunikaciji su značajne zbog nepostojanja vizualnih znakova kao što su govor tijela i izrazi lica, a timsko rješavanje sukoba često je izazovnije nego u konvencionalnim timovima. Izgradnja odnosa i suočavanje s osjećajima izolacije dodatno povećavaju izazove rada u virtualnim timovima. Osobito je važna multikulturalna dimenzija. Kulturna raznolikost sama po sebi predstavlja izazov u poslovnoj komunikaciji, no njezina je važnost još više naglašena u virtualnom okruženju. Pojedinci angažirani u virtualnim timovima trebaju posjedovati dovoljnu razinu tehnološkog znanja za efikasnu i učinkovitu komunikaciju te obavljanje zadataka s ostalim članovima tima.

 

Istraživanje Flexjobs-a iz 2018. pokazalo je porast od 22 posto u radu na daljinu od 2017. do 2018. Brojke iz SAD pokazuju da oko jedna trećina svih zaposlenih osoba radi na daljinu u virtualnim timovima. Kao što je razotkrila pandemija Covid-19, u kriznim vremenima virtualni timovi postaju jedino sredstvo funkcioniranja, čak i za aktivnosti organizacija koje su orijentirane na unutarnju motivaciju. Različiti aspekti digitalne transformacije obuhvaćeni su obrazovnim programima visokih učilišta, pa čak i nekih srednjih škola, ali nedostaje jasan fokus na izgradnju vještina za rad u virtualnim timovima. Ovo ne treba čuditi jer je trenutno znanje o vještinama virtualnog timskog rada još uvijek u ranoj fazi razvoja. Kako bi europsko društvo napredovalo u digitalnoj eri, postoji potreba za osnaživanjem spremnosti europske mladeži za iskorištavanje prednosti rada u virtualnim, multikulturalnim timovima.