Estonian Business School (EBS)

EBS: Estonian Business School (EBS) je najstarija privatna poslovna škola na Baltiku osnovana 1988. Kao samostalna privatna poslovna škola u vlasništvu SA Estonian Business School (neprofitna zaklada) sveučilište je financijski neovisno i prima samo ograničena sredstva od države za financiranje istraživačke baze. Kao poslovna škola na stalnom sveučilištu, EBS nudi preddiplomske programe, magisterije i doktorate u studijskoj grupi poslovanja i administracije.

Međunarodno iskustvo učenja sastavni je dio EBS strategije. Kao najjače međunarodno sveučilište u Estoniji, svjesno i strateški teži povećanju udjela međunarodnih predavača i njihovoj mobilnosti, jačanju suradnje s akademskim i korporativnim partnerima te poboljšanju mobilnosti studenata. EBS je također aktivno uključen u međunarodne projekte.

U nastavi i istraživanju, EBS se oslanja na mrežu kontakata i partnerstva s poslovnim školama, poslovnom zajednicom i javnim sektorom u Estoniji, kao i u inozemstvu. Aktivnosti EBS-a vode se načelima etike, odgovornosti i održivosti. EBS ima 61 partnersko sveučilište u 30 zemalja. Za prvostupničke programe, ukupan broj partnera je 57, od kojih 29 partnera posjeduje najmanje jednu od vodećih institucionalnih akreditacija, bilo EQUIS ili AACSB. Osim toga, akreditaciju EPAS programa posjeduje 12 partnera. 10 partnera ima tzv. “Triple Crown”status.