Estonian Business School (EBS)

Estonian Business School (EBS), asutatud 1988. aastal, on vanim eraettevõtluskõrgkool Baltikumis. SA Estonian Business School (mittetulundusfond) omanduses oleva eraldiseisva eraettevõtluskõrgkoolina on ülikool rahaliselt iseseisev ja saab ainult piiratud ulatuses rahastust riigilt. Ülikool pakub EBS bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe programme ärinduse ja halduse valdkondades.

 

Rahvusvahelise õppimiskogemuse pakkumine on EBSi strateegia lahutamatu osa. Eesti kõige rahvusvahelisema ülikoolina taotleb EBS teadlikult ja strateegiliselt rahvusvahelise õppejõudude ja õppejõudude mobiilsuse osakaalu suurendamist, koostöö tugevdamist akadeemiliste ja korporatiivsete partneritega ning üliõpilaste mobiilsuse suurendamist. EBS osaleb aktiivselt ka rahvusvahelistes arengukoostööprojektides.

 

Õppe- ja teadustöös tugineb EBS kontaktidele teiste ärikoolidega, äriringkondadega ja avaliku sektoriga nii Eestis kui ka välismaal. EBS-i tegevuses juhindutakse eetika, vastutustunde ja jätkusuutlikkuse põhimõtetest. EBS-il on 61 partnerülikooli 30 riigis. Bakalaureuseõppe programmides on partnerite koguarv 57, neist 29 partneril on vähemalt üks juhtivatest institutsionaalsetest akrediteeringutest, kas EQUIS või AACSB. Lisaks kuulub EPAS programmi akrediteering 12 partnerile. 10 partnerit omavad niinimetatud “Triple Crown” staatust.