Projekt

VIBESist lähemalt:

VIBES (Virtual Business Skills Empowerment) käsitleb oskusi, mis on olulised noorte Eurooplaste tulevase tööalase konkurentsivõime suurendamiseks digitaalajastul. Neid oksusi võib kokkuvõtlikult kutsuda võimeks töötada virtuaalsetes ja mitmekultuurilistes meeskondades. Veelgi enam, selle asemel, et koolitada inimesi olemasolevate rollide jaoks, mis kiiresti vananevad, on VIBES-i eesmärk arendada ettevõtlikku suhtumist ja käitumist. Ettevõtlik suhtumine ja käitumise all peame silmas võimet esilekerkivatele võimalustele reageerida arendamaks organisatsioonide konkurentsieeliseid; koostöösuutlikkust; võrgustike loomise oskust; kohanemisoskust ning oskust välja töötada uusi ja innovaatilisi lahendusi kasutades selleks meeskonnatöö eeliseid.

Seitsmest asutusest koosnev meeskond Horvaatiast, Eestist, Soomest, Belgiast ja Šveitsist kombineerib partnerriikidest pärit parimaid praktikaid, et töötada välja ja pakkuda õppe- ja koolitusmooduleid virtuaalsete meeskondade võimekuse arendamiseks koos õpitulemuste, meetodite ja hindamiskriteeriumite kirjeldustega. Lisaks luuakse virtuaalne koostööruum õppematerjalide, kogemuste ja ideede jagamiseks, et edendada kultuuridevahelist koostööd ning õpetamiskogemuste ja teadmiste vahetamist.

Ettevõtte kaasamine

VIBES raames loodi sidemed ärimaailmaga, et luua kursuse sisu, mis on tänapäevases ärimaailmas relevantne.

VIBES content development

VIBES develops the recommended skills for working in multicultural virtual teams by creating the educational content and processes which can be adapted for different levels of stakeholders in various contexts.

VIBESi koostööplatvorm

dünaamiline platvorm VIBES kodulehel võimaldab mitte ainult kätte saada hariduslikku sisu, vaid selle loomisesse ka ise panustada.

VIBES pädevuste uuring

Enne VIBES projekti algust olid teadmised virtuaalse meeskonna pädevuste osas piiritletud.

VIBES competence mapping

As a first concrete step in project implementation VIBES team will perform comprehensive mapping of country and pan-European practices in building of virtual team working skills at high-school, university and adult education levels.