Eesmärgid

Olemasolevad haridusprogrammid katavad küll väiksemaid osasid virtuaalse meeskonnatöö oskustest, kuid puudus on terviklikust lähenemisest. VIBES täidab selle lünga, töötades välja ja tehes vabalt kättesaadavaks tervikliku õppe- ja koolitussisu, mis varustab meie sihtrühma – üliõpilased ja gümnaasiumiõpilased virtuaalse meeskonnaga töötamiseks vajalike oskustega. VIBES-i programmi raames loodud kursusel on mitmeid innovaatlisi aspekte. Näiteks võimalus õpetada keskkooli, bakalauresuse ja magistri tudengeid koos, nii, et ühine õpe mitte ei vähenda, vaid hoopis süvendab õpiväljundite omandamist. VIBES kursuse üleshitus, meetodid ja sisu tuginevad kaasaegsetele õppimise käsitlustele, mis muuhulgas tähendab, et VIBES kursuse ülesehitus on realistlik ja praktiline. Lõimides omavahel kaasaegsed meeskonnatöö teooriad ja  praktilise kogemuse omandavad õpilased oskusi, mis on vajalikud tööalase konkurentsivõime tõstmiseks hübriidajastul.

VIBES´is me:

  • Kaardistasime virtuaalseks meeskonnatööks vajalikud pädevused;
  • Arendasime mitmekesise haridussisu koos meetodidega, mille eesmärk on arendada sihtrühma virtuaalse meeskonnatöö oskusi.
  • Testisime loodud haridussisu ja meetodeid ja täiendasime neid vastavalt saadud tagasisidele.
  • Töötasime välja juhised antud sisu ja meetodite rakendamiseks;
  • Lõime veebiplatvormi, kus õpetajad ja koolitajad saavad ligipääsu loodud haridussisule kui ka omavahel infot ja ideid vahetada.