Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, on 2003. aastal Brüsselis (Belgia) asutatud mittetulundusühing. IHF-i peamine eesmärk on arendada mittetulunduslikke organisatsioonide ja kohalikke omavalitsuste võrgustike. Lisaks viib IHF läbi koolitusi  Euroopa poliitika teemadel, et levitada Euroopalikke väärtusi. Kursused keskenduvad EL poliitikale ja seadusandlusele, rahvusvahelistele suhetele ja projektijuhtimisele, edendades nii organisatsioonide võimalusi osaleda EL-i rahastatavates programmides.

IHF korraldab Brüsselisse õpperühmi noortele lõpetajatele, kohalike omavalitsuste esindajatele, VKEdele, ülikoolidele, jne. Alates 2004. aastast on IHF korraldanud enam kui 40 õppevisiiti Brüsselisse enam kui 500 inimesele.

IHF osaleb (assotsieerunud) partnerina EL-i rahastatud projektides, panustades peamiselt levitamistegevustesse. IHF koondab enda alla oskusteavet läbi  EL-i seadusandluse ja Euroopa institutsioonide tegevuse pideva jälgimise, mida ta taas omakorda levitab läbi koolituste ja konsultatsioonide. Lisaks aitab IHF organisatsioone partnerite otsimisel ja võrgustike loomisel. IHF-il on lai kontaktide võrgustik Euroopa Parlamendi liikmete, teiste Euroopa ühenduste ja institutsioonidega, sidusrühmadega, tarbijarühmadega jne.