LAB

LABi rakenduskõrgkool on loodud Lahti Rakenduskõrgkool (Lahti TÜ) ja Saimaa Rakenduskõrgkool (Saimia) ühinemisel 1.1.2020. LAB on innovatsioonile, ettevõtlusele ja tööstusele keskenduv kõrgkool. LAB tegutseb Lahtis ja Lappeenrantas ning pakub haridust võrguühenduseta ja veebikeskkonnas. LAB-is õpib 8500 üliõpilast ning 360 õpetajat ja muud töötajat, mis teeb sellest Soome suuruselt kuuenda rakenduskõrgkooli.

LAB-i erialad teadus-, arendus- ja innovatsiooni (TDI) valdkonnas on ringmajandus, disain, uuenduste kommertsialiseerimine ning tervise ja heaolu teenuste uuendused. LABi rakendusuuringute eesmärk on leida, arendada ja toota uusi ja täiustatud tooteid, tootmissüsteeme, meetodeid ja teenuseid. Fookusvaldkonnad on integreeritud õpetamisse, õppimisse ja organisatsioonifilosoofiasse.

LAB-i eesmärk on arendada piirkondade tööelu, ettevõtlust, piirkondlikku õppe- ja innovatsioonikeskkonda ning edendada inimese ja keskkonna heaolu ning toetada rahvusvahelistumist. LAB edendab piirkondlikku konkurentsivõimet tihedas koostöös kohaliku tööhõivesektoriga ja pakub õpilastele multidistsiplinaarseid tegelikke tööstusprojekte, millega töötada.

LAB on innovaatiline partner teadusarenduste valdkonnas. Teadusarenduste maht on LAB-is  ligikaudu 9 miljonit eurot aastas. Alates 2003. aastast on Lahti ja Saimaa kõrgkool osalenud sadades EL-i rahastatud projektides, nii riiklikes kui rahvusvahelistes, sh Erasmus+, struktuurifondid, Interreg Central Baltic, Interreg Europe, Interreg Baltic Sea Region jne.

LAB-i asjatundlikkus tuleneb kõrgelt kvalifitseeritud töötajatest, tugevast taustast erinevates haridusvaldkondades, tugevatest regionaalsetest ja rahvusvahelistest võrgustikest ning edukast koostööst partneritega ja ärikontaktidest nii Soomes kui ka välismaal. Proaktiivse ja tulemusele orienteeritud hoiakuga LABi eesmärk on luua uusi ja autentseid õpikeskkondi ning uudseid pedagoogilisi lahendusi. See tähendab uusi tooteid ja teenuseid, uusi töömeetodeid ja protsesse ning uusi tööviise tulevikus. LAB on osa LUT Grupist, mille juhtorganisatsioonina tegutseb Lappeenranta Tehnikaülikool LUT.