LAB-ammattikorkeakoulu

Lab-ammattikorkeakoulu on uusi korkeakoulu. Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2020 ja muodostivat yhdessä LABin.
LAB on korkeakoulu, joka keskittyy innovaatioihin, yritystoimintaan ja teollisuuteen. Se toimii Lahdessa ja Lappeenrannassa ja tarjoaa koulutusta myös verkkokampuksella. LABilla on 8 500 opiskelijaa ja 360 opettajaa ja muuta henkilökuntaa ja se on Suomen kuudenneksi suurin ammattikorkeakoulu.

Tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden (TKI) erikoisaloja ovat kiertotalous, muotoilu, innovaatioiden kaupallistaminen ja palveluinnovaatiot terveyden ja hyvinvoinnin alalla. LABin tutkimustoiminnan tavoitteena on löytää, kehittää ja tuottaa uusia ja parannettuja tuotteita, tuotantojärjestelmiä, menetelmiä ja palveluja. Painopistealueet on integroitu opetukseen..

LABin tavoitteena on kehittää toimialueensa työelämää, yrittäjyyttä, alueellista oppimis- ja innovaatioympäristöä, edistää yksilön ja ympäristön hyvinvointia sekä tukea kansainvälistymistä. LAB edistää alueellista kilpailukykyä läheisessä yhteistyössä paikallisen yrityssektorin kanssa ja tarjoaa opiskelijoille monialaisia työelämälähtöisiä projekteja.

LAB on innovatiivinen kumppani TKI-toiminnassa. TKI-toiminnan volyymi on noin 9 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodesta 2003 lähtien Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu ovat osallistuneet satoihin EU:n rahoittamiin sekä kansallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin, mukaan lukien Erasmus +, rakennerahastot, Interreg Central Baltic, Interreg Europe, Interreg Baltic Sea Region jne

LABin asiantuntemus syntyy korkeasti koulutetusta henkilöstöstä, vankasta taustasta monilla koulutusaloilla, vahvoista alueellisista ja kansainvälisistä verkostoista sekä onnistuneesta yhteistyöstä kumppaneiden kanssa ja yrityskontakteista sekä Suomessa että ulkomailla. Proaktiivisella ja tuloshakuisella asenteella LABin kansainvälisellä toiminnalla pyritään tuottamaan uusia ja aitoja oppimistilanteita ja innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa uusia innovaatioita, uusia tuotteita ja palveluita, uusia työskentelymetodeja ja prosesseja sekä uusia tapoja työskennellä tulevaisuudessa.

LAB on osa LUT-konsernia, jonka pääorganisaationa toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto.