Projekti

VIBES (Virtual Business Skills Empowerment) edistää ​​ kykyä työskennellä virtuaalisissa ja monikulttuurisissa tiimeissä. Nämä taidot ovat tärkeitä nuorten eurooppalaisten tulevaisuuden työllistymisen kannalta digiaikana.

Nykyisiin nopeasti vanheneviin rooleihin kouluttamisen sijaan VIBES pyrkii kehittämään yrittäjyysasennetta ja ymmärrystä jatkuvan oppimisen välttämättömyydestä.

Innovatiivinen yhteistyötä hyödyntävä lähestymistapa kehittää yhteistyötaitoja ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Seitsemän oppilaitoksen joukko Kroatiasta, Virosta, Suomesta, Belgiasta ja Sveitsistä hyödyntää kunkin maan parhaita käytäntöjä kehittämään ja tuottamaan opinto- ja koulutusmoduuleja virtuaaliryhmien valmiuksien rakentamiseksi sekä prosessikuvauksia oppimistuloksista ja -menetelmistä sekä tuki- ja arviointimenetelmiä. Projektissa luodaan virtuaalinen alusta oppimateriaalien, kokemusten ja ideoiden jakamiseksi kulttuurienvälisen yhteistyön ja opetuskokemuksen ja tiedon vaihdon edistämiseksi. Moduulimme voivat toimia apuna myös pk-yrityksille.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyön avulla saadaan tarvittavaa näkemystä, testausta ja validointia ja sen perusteella voidaan hienosäätää sisältöä.

Sisällön tuottaminen

VIBESissa kehitetään taitoja työskennellä monikulttuurisissa virtuaaliryhmissä luomalla opetussisältöjä, jotka voidaan mukauttaa eri sidosryhmille ja eri tilanteisiin.

Yhteistyöalusta

Alusta suunnitellaan avoimeksi digitaaliseksi virtuaalisten taitojen oppimiskeskukseksi.

Yritystutkimus

Tietoisuus virtuaalisen tiimityön vaatimista valmiuksista on vasta vähäistä.
Tähänastisen tutkimuksen ongelmana on se, että ei ole tutkittu millaisia virtuaalisia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa.

Osaamiskartoi-tukset

Aluksi hankkeessa tehdään kattava kartoitus maakohtaisista ja yleiseurooppalaisista käytännöistä virtuaalisten tiimityötaitojen opettamisessa.