Osaamiskartoi-tukset

Aluksi hankkeessa tehdään kattava kartoitus maakohtaisista ja yleiseurooppalaisista käytännöistä virtuaalisten tiimityötaitojen opettamisessa. Kartoitus tehdään lukio-, yliopisto- ja aikuiskoulutustasolla. Selvityksestä kumppanit saavat tarvittavat lähtötiedot opetussisällön ja avoimen koulutusalustan luomiseksi.

Virtuaalisten taitojen rakentamisen nykytilaa ei ole ennen arvioitu kattavasti, koska ilmiö on melko uusi. Näin ollen selvitys on merkityksellinen.

Kartoituksen tulokset ovat vapaasti kaikkien halukkaiden oppilaitosten ja yritysten sekä muiden sidosryhmien saatavilla.