Znanje o sposobnostima virtualnog timskog rada

Znanje o sposobnostima virtualnog timskog rada još je uvijek u ranoj fazi razvoja. Problem s postojećim resursima znanja je u tome što se prilikom njihovog  generiranja koristi kvantitativni pristup odozgo prema dolje koji ograničava saznanja o fenomenima vještina virtualnog timskog rada potrebnih u budućnosti. Postoji potreba za aktualnim informacijama koje gledaju u budućnost jer se digitalne tehnologije, kao i način na koji se one implementiraju u organizacijske procese s ciljem izgradnje novih poslovnih prilika, brzo mijenjaju.

Iako europski okvir “DigiComp” pruža opće razumijevanje potrebnih vještina digitalne suradnje, potrebno je sveobuhvatnije i dublje znanje, osobito u razumijevanju mogućnosti virtualnog timskog rada kao dijela digitalnih poslovnih okruženja. VIBES će razviti virtualni okvir za mogućnosti timskog rada (trenutačno ne postoji) i metodologiju. Provest će se kvalitativno istraživanje za identifikaciju virtualnih vještina timskog rada koje će omogućiti bolje razumijevanje o tome koje su vještine potrebne te kako se one manifestiraju u današnjem poslovnom okruženju.

Rezultati ankete omogućit će konzorciju kreiranje inovativnog obrazovnog sadržaja i metodologije za razvoj vještina virtualnog timskog rada među našom budućom radnom snagom za poboljšanje razvoja novih prekograničnih poslovnih prilika. Ti rezultati, kao temelj za razvoj iskustava učenja, imaju potencijal iskoristivosti tijekom i nakon projekta od strane dionika i obrazovnih institucija.