VIBES platforma za suradnju

Platforma će biti dizajnirana kao platforma otvorenih obrazovnih resursa, digitalno središte učenja o virtualnim vještinama. Zamišljena je kao organizacija za učenje koja uključuje i treće strane zainteresirane za unapređenje svojih virtualnih digitalnih vještina kroz razmjenu agilnih resursa za učenje. Sadržaj platforme uključuje voditelje projekta u obliku poziva na natječaje (“stvarni problemi” i izazovi unutar i izvan institucija), resurse znanja podijeljene po temama, ponudu studentskih izazova, bazu podataka potpuno pripremljene najbolje prakse, predloške, priručnike za radionice za obuku trenera, studije slučaja, smjernice za dizajniranje i postupanje s razmišljanjem temeljenim na rješenjima (posebno dizajnersko razmišljanje, izrada prototipa, EDU-SCRUM, upravljanje projektima i sprintevi). To je promišljena kolekcija s obzirom na unutarnju diferencijaciju i procjenu kolegija sa svrhom uspostavljanja živog ekosustava znanja, nove didaktike, izazova i partnera, koji virtualno međusobno djeluju na stručnosti i rješenjima.

Razmjena znanja ima za cilj poticanje virtualne suradnje u međukulturalnim timovima. Interakcijske strukture uspostavljene su i testirane u obliku prototipa dizajnerskog razmišljanja i podučavanja kao dizajna. Glavni cilj je uspostaviti, održavati i stalno poboljšavati virtualnu suradnju i učenje korištenjem najnovijih proizvoda i alata za učenje. Razmjena će se odvijati (a) unutar institucija i (b) transverzala razmjene stručnjaka između institucija (tj. profesora ekonomije sa sveučilišta i iz srednje škole). Na ovoj se platformi stvarni životni izazovi razmjenjuju i rješavaju kroz blisku virtualnu/međukulturalnu suradnju između predavača na institucijama i studenata. Kao baza znanja organizacije koja uči, unapređuje vještine suradnje sa svakom misijom projekta ili procesom izrade prototipa (dizajn razmišljanje). Predavači i poduzeća bit će uključeni kao treneri, dizajneri slučajeva i scenarija. Studenti će seimati priliku prijaviti za projekte i pokazati, ne samo svoju motivaciju da se uhvate u koštac s izazovom, već i svoju sposobnost izvedbe/zrelost za virtualnu suradnju u poduzetničkom okruženju.