VIBESi koostööplatvorm

VIBESi koostööplatvorm: dünaamiline platvorm VIBES kodulehel võimaldab mitte ainult kätte saada hariduslikku sisu, vaid selle loomisesse ka ise panustada. See on ette nähtud õppiva organisatsioonina, kuhu on kaasatud ka kolmandad osapooled, kes on huvitatud  virtuaalsete digioskuste arendamisest agiilsete õpperessursside vahetamise kaudu. Ekspertteadmiste vahetamise eesmärk on edendada virtuaalset koostööd kultuuridevahelistes meeskondades.

Interaktsioonistruktuurid loodi disainimõtlemise meetodeid kasutades. Loodud platvormi peamine eesmärk on luua, säilitada ja pidevalt täiustada ajakohast õppesisu  ja tööriistu. VIBES platvormil vahetatakse näiteid tegelikest väljakutsetest tööturul ja nende lahendamise viisidest.  Õppejõud ja ettevõtted kaasatakse treenerite, juhtumite ja stsenaariumide loojatena. Õpilastel on samuti võimalus kaasa rääkida ja anda omapoolne sisend peamise sihtrühmana – jagades oma õpiootusi ja kogemusi.