Ettevõtte kaasamine

VIBES raames loodi sidemed ärimaailmaga, et luua kursuse sisu, mis on tänapäevases ärimaailmas relevantne. Nii viidi esimeses projekti etapis läbi intervjuud ekspertide ja proffessionaalidega, kes töötavad igapäevaselt multikultuursetes virtuaalsetes meeskondades. Saadud tulemuste baasil loodi virtuaalse meeskonnatöö pädevuste raamistik, mille peale ehitati kursuse sisu ja metoodika, ehk õppematerjalid.

VIBES-i õppematerjalid koondati dünaamilisse veebiplatvormi, kuhu on võimalik kaasata spetsialiste nii ülikoolidest, kui ettevõtetest.  Sel viisil pakub VIBES teedrajavat üleeuroopalist kultuuridevahelist virtuaalse meeskonnatöö võimete koolitust ja vabalt kättesaadava sisu pakkumist haridus-/koolitussisu laiendamiseks erinevates kooli- ja ärikontekstides.