Projekt

O VIBES-u

VIBES (Virtual Business Skills Empowerment) bavi se dvjema vrstama vještina relevantnih za buduću zapošljivost mladih Europljana u digitalnoj eri: Sposobnost rada u virtualnim i multikulturalnim timovima. Umjesto da obučava ljude za postojeće uloge koje brzo zastarijevaju, VIBES ima za cilj razvijanje poduzetničkog stava kako bi se razumjelo da je kao odgovor na nove prilike stalna evolucija individualnih i organizacijskih sposobnosti potrebna. Zajedničko stvaranje inovativnih pristupa razvoju suradničkih sposobnosti, mogućnosti umrežavanja i razvoja inovacija i strateških vještina omogućit će održiviji individualni skup vještina koji se može lakše prilagoditi i stvoriti prilike na tržištu u nastajanju.

Tim od sedam institucija iz Hrvatske, Estonije, Finske, Belgije i Švicarske oslanjat će se na najbolje prakse iz svake zemlje kako bi razvio i isporučio module studija i obuke za izgradnju sposobnosti virtualnih timova s opisima procesa ishoda učenja i metoda kao integriranih procesa , alate za podršku te metode i kriterije procjene. Stvorit će se virtualni prostor za suradnju i za razmjenu materijala za učenje, iskustava i ideja kako bi se promicala međukulturalna suradnja i razmjena nastavnog iskustva i znanja. Naši moduli mogu poslužiti kao potencijalni razvojni resursi za mala i srednja poduzeća u potrazi za inovativnim intrapoduzetnicima.

VIBES suradnja s poslovnim sektorom

Prvi dio aktivnosti obuke odvijat će se u okviru redovnih aktivnosti visokih učilišta uključenih u VIBES. Uspostavit će se veze s poslovnim svijetom kako bi se dovela relevantna poduzeća i profesionalci koji će se baviti coachingom.

Razvoj VIBES sadržaja

VIBES razvija preporučene vještine za rad u multikulturalnim virtualnim timovima stvaranjem obrazovnog sadržaja i procesa koji se mogu prilagoditi različitim razinama dionika u različitim kontekstima.

VIBES platforma za suradnju

Platforma će biti dizajnirana kao platforma otvorenih obrazovnih resursa, digitalno središte učenja o virtualnim vještinama.

VIBES ispitivanje mnijenja poslovnog sektora

Trenutno je znanje o sposobnostima virtualnog timskog rada još uvijek u ranoj fazi razvoja

Znanje o sposobnostima virtualnog timskog rada

Znanje o sposobnostima virtualnog timskog rada još je uvijek u ranoj fazi razvoja.