Lähtökohdat

Taidosta työskennellä virtuaalisissa tiimeissä on tullut yksi työelämän perustaito. Virtuaalisesti toimivat tiimit kohtaavan monenlaisia haasteita työskentelyssään. Haasteena on esimerkiksi luottamuksen rakentumisen puute. Kehonkielen ja ilmeiden puuttuessa on konfliktien ratkaiseminen usein haastavampaa kuin perinteisissä tiimeissä. Myös eristyneisyyden tunnetta esiintyy usein. Monikulttuurisuus aiheuttaa haasteita yritysviestinnässä itsestäänkin ja nämä korostuvat entisestään virtuaalisissa tiimeissä. Virtuaalisissa tiimeissä työskentelevillä tulee myös olla riittävä tekninen osaamisen, jotta kommunikointi sujuu tehokkaasti ryhmän jäsenten välillä.

 

2018 tehty Flexjobs-tutkimus osoitti, että etätyö oli kasvanut 22 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018. Noin kolmasosa kaikista Yhdysvalloissa työskentelevistä työskentelee etänä virtuaalisissa tiimeissä.

Covid-19-pandemian alettua virtuaalisista tiimeistä on tullut normaali toimintapa.

Digitaalista muutosta käsitellään kyllä korkeakouluissa ja lukioissa, mutta selkeä virtuaalisten taitojen rakentaminen työelämää varten puuttuu. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä tarvittavien taitojen tuntemus on vielä vähäistä. Eurooppalaisen yhteiskunnan menestymiseksi digiaikana on tärkeää antaa opiskelijoille eväitä virtuaalisissa ja monikulttuurisissa tiimeissä työskentelyyn.