IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on perustettu Brysseliin (Belgia) vuonna 2003.

IHF:n päätavoitteena on auttaa yhteisöjä (myös voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä ja viranomaisia) laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön toteuttamalla räätälöityä koulutusta eurooppalaisista käytännöistä ja eurooppalaisista arvoista.

Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi on eurooppalaisten hankkeiden kehittämiseen räätälöityjen kurssien ja seminaarien järjestäminen. Kurssit keskittyvät EU:n politiikkaan ja lainsäädäntöön, kansainvälisiin suhteisiin ja projektinhallintaan ja ne parantavat mahdollisuuksia osallistua EU:n rahoittamiin ohjelmiin.

IHF järjestää myös opintoryhmiä Brysseliin. Ryhmiä on tutkinnon suorittaneille nuorille, paikallisviranomaisten edustajille, pk-yrityksille, yliopistoille ja tarkoituksena on edistää liikkuvuutta eri koulutustasoilla. Vuodesta 2004 IHF on järjestänyt yli 40 opintovierailua Brysseliin yli 500 henkilölle.

IHF on osallistunut partnerina aikaisempiin EU:n rahoittamiin hankkeisiin lähinnä julkaisutoimintaan ja tulosten jakamiseen osallistumalla. IHF seuraa jatkuvasti EU:n lainsäädäntöä ja EU:n toimintaa ja tiedottaa siitä ja auttaa verkostojen luomisessa.

Sijainti Brysselissä on mahdollistanut EU tasolla tiedon jakamisen parlamentin jäsenten, eurooppalaisten järjestöjen, toimijoiden, sidosryhmien, kuluttajaryhmien jne. kautta.