Sisällön tuottaminen

VIBESissa kehitetään taitoja työskennellä monikulttuurisissa virtuaaliryhmissä luomalla opetussisältöjä, jotka voidaan mukauttaa eri sidosryhmille ja eri tilanteisiin. Opetussisällöt testataan yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa. Luomalla yhdessä materiaalit ja prosessit saamme rakennettua polun kaikkien koulutustasojen välille.

Erasmus +: n periaatteiden mukaisesti kaikki oppilaitokset voivat käyttää luotuja moduuleja ja laajentaa tai muokata niiden sisältöä erilaisiin opetustilanteisiin sopiviksi.

Luotujen kurssien ja moduulien tarkoitus ei ole toimia uutena ”käsikirjana”, vaan pikemminkin kehittää opiskelijoiden luovaa ja kriittistä ajattelua mm. uusien liiketoimintakonseptien luomiseksi ja kehittämiseksi. Materiaalit ovat monikäyttöisiä ja niissä käsitellään myös ns. soft skills -taitoja, jotka ovat välttämättömiä myös virtuaalisesti toimittaessa.